×
ادامه مطلب
۲۴ شهریور ۱۳۹۸

با مقررات حاکم بر قرارداد اجاره بیشتر آشنا شوید

گروه میثاق؛ بر اساس مقررات فعلی حاکم بر قرارداد اجاره، مستأجر به محض پایان زمان قرارداد باید ملک را تخلیه کند و […]

ادامه مطلب
نکات مهم برای تمدید قرارداد اجاره
۱۳ شهریور ۱۳۹۸

برای تمدید قرارداد اجاره به چه نکاتی باید توجه کرد؟

برای تمدید قرارداد اجاره به چه نکات و جزئیاتی باید توجه کرد تا دغدغه‌ای بابت مسائل بعدی ایجاد نشود؟ در پایان مهلت […]

ادامه مطلب
نکاتی که در قرارداد اجاره باید مورد توجه قرار گیرد
۲۰ فروردین ۱۳۹۶

نکاتی که در قرارداد اجاره باید مورد توجه قرار گیرد

در تنظیم قرارداد اجاره توجه به برخی نکات از جمله قید مدت زمان اجاره، تهیه قرارداد در دو نسخه، مشخصات کامل طرفین […]

ادامه مطلب
در تنظیم قرارداد اجاره باید به چه نکاتی توجه کنیم؟
۲۲ تیر ۱۳۹۵

در تنظیم قرارداد اجاره باید به چه نکاتی توجه کنیم؟

در تنظیم قرارداد اجاره توجه به برخی نکات از جمله قید مدت زمان اجاره، تهیه قرارداد در دو نسخه، مشخصات کامل طرفین […]

ادامه مطلب
چگونگی تنظیم قرارداد اجاره واحدهای مسکونی و نحوه تخلیه آنها
۲۴ تیر ۱۳۹۴

چگونگی تنظیم قرارداد اجاره واحدهای مسکونی و نحوه تخلیه آنها

چگونگی تنظیم قرارداد اجاره واحدهای مسکونی و نحوه تخلیه آنها یکی از قراردادهایی که اشخاص در جامعه تنظیم می کنند قرارداد اجاره […]

0