×
ادامه مطلب
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۵

معرفی کتاب/ آئ‍ی‍ن ت‍ن‍ظی‍م ق‍رارداده‍ا: ب‍ه ه‍م‍راه ن‍م‍ون‍ه ق‍رارداده‍ا و ش‍رای‍ط ع‍م‍وم‍ی پ‍ی‍م‍ان

آئ‍ی‍ن ت‍ن‍ظی‍م ق‍رارداده‍ا: ب‍ه ه‍م‍راه ن‍م‍ون‍ه ق‍رارداده‍ا و ش‍رای‍ط ع‍م‍وم‍ی پ‍ی‍م‍ان ‏سرشناسه : ک‍ش‍اورز، ب‍ه‍م‍ن ، – ۱۳۲۳ ‏عنوان قراردادی : ایران. اساسنامه […]

ادامه مطلب
۲ آذر ۱۳۹۴

نمونه قرارداد کار (استخدام)

نمونه قرارداد کار (استخدام) این قرارداد به موجب ماده (۱۰) قانون کار جمهوری اسلامی ایران بین کارفرما /نماینده قانونی کارفرما و کارگر […]

ادامه مطلب
۹ آبان ۱۳۹۴

نمونه قرارداد تامین اتومبیل (خدمات سرویس حمل و نقل)

نمونه قرارداد تامین اتومبیل (خدمات سرویس حمل و نقل) طرفین قرارداد: قرارداد ذیل فیمابین …………………. به نمایندگی آقای ……………… بعنوان کارفرما از […]

ادامه مطلب
۸ آبان ۱۳۹۴

نمونه قرارداد انبارداری ذرت دانه ای

نمونه قرارداد انبارداری ذرت دانه ای مقدمه در راستای اجرای ماده ۳۳ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، آیین […]

0