اخبار بانک قراردادها, بانک قراردادهای حقوقی, بانک قراردادهای حقوقی, تنظیم قرارداد, قرارداد پیمانکاری, قرارداد حقوقی, قرارداد خدمات, قرارداد نگهداری, قراردادهای حقوقی, نمونه قرارداد, نمونه قرارداد پیمانکاری, نمونه قرارداد خدمات

قرارداد واگذاري فعاليت هاي خدمات عمومي

قرارداد واگذاري فعاليت هاي خدمات عمومي ( موضوع تصويب نامه هاي شماره 38326/ت 27506 ه‍ـ مورخ 5/9/1381 و 84515/ت 3461 هـ مورخ 15/12/1384 هيات محترم وزيران ) معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي                                                 – 130 (2-85) ت معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي طرفین قرارداد 1– نام دستگاه (كارفرما) :…………………. 2 – نام نماينده دستگاه :…………  3 – سمت نماينده دستگاه :……………. 4 – نام شركت (طرف قرارداد يا پيمانكار ) :…………………. شماره ثبت… مشاهده ادامه مطلب… »

اخبار بانک قراردادها, بانک قراردادهای حقوقی, بانک قراردادهای حقوقی, تنظیم قرارداد, قرارداد پیمانکاری, قرارداد حقوقی, قرارداد خدمات, قراردادهای حقوقی, نمونه قرارداد پیمانکاری, نمونه قرارداد خدمات

فرم قرارداد واگذاري فعاليت هاي پشتيباني و خدمات

فرم قرارداد واگذاري فعاليت هاي پشتيباني و خدمات ( موضوع تصويبنامه شماره 38326/ت 27506 ه‍ـ مورخ 5/9/1381 هيات وزيران ) معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی 1 – نام دستگاه (كارفرما) : 2 – نام نماينده دستگاه : 3 – سمت نماينده دستگاه : 4 – نام شركت (طرف قرارداد) : شماره ثبت شركت :       تاريخ ثبت شركت : 5 – شماره‌ و تاريخ‌ تعيين‌ صلاحيت‌ شركت:             شماره:           تاريخ:               توسط : 6– نام نماينده شركت… مشاهده ادامه مطلب… »

بانک قراردادهای حقوقی, قرارداد استخدام, قرارداد حقوقی, قرارداد کار, قراردادهای حقوقی, نمونه قرارداد, نمونه قرارداد استخدام, نمونه قرارداد کار

نمونه قرارداد کار / استخدام

نمونه قرارداد کار / استخدام اين قرارداد به موجب ماده (10) قانون کار جمهوري اسلامي ايران و تبصره (3) الحاقي به ماده (7) قانون کار موضوع بند (الف) ماده (8) قانون رفع برخي از موانع توليد و سرمايه گذاري صنعتي مصوب 25/8/1387مجمع تشخيص مصلحت نظام، بين کارفرما و کارگر (کارمند) منعقد مي شود. طرفین، انجمن صنفی کارفرمایان دفاتر خدمات ارتباطی حوزه اداره کار و امور اجتماعی محل کار را به عنوان مرجع داوری جهت حل و… مشاهده ادامه مطلب… »