ادامه مطلب
قرارداد مساقات چیست؟ / نحوه انعقاد قرارداد مساقات
۲۶ شهریور ۱۳۹۶

قرارداد مساقات چیست؟ / نحوه انعقاد قرارداد مساقات

مساقات به معنای آب دادن و سیراب کردن بوده و قراردادی میان صاحب درختان یا باغستان، با عامل است که متعهد می‌شود […]