×
ادامه مطلب
۱۲ اسفند ۱۳۹۷

نکاتی که هنگام اجاره مسکن باید در نظر داشته باشید

گروه میثاق ؛  با توجه به اینکه امروزه در بازار مسکن کشور، بیشترین تقاضا متوجه اجاره است،  نکاتی که هنگام  اجاره مسکن باید در […]

ادامه مطلب
۱۳ تیر ۱۳۹۵

نمونه قرارداد وکالت (جهت خرید ملک)

نمونه قرارداد وکالت (جهت خرید املاک) طرفین قرارداد: موکل: خانم/آقای …………………. فرزند آقای …………. دارای شناسنامه شماره …………. صادره از …………  به […]

ادامه مطلب
نمونه قولنامه انتقال ملک
۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۵

نمونه قولنامه انتقال ملک

نمونه قولنامه انتقال ملک  ******* طرفین قرارداد: مشخصات فروشنده: …………………………………………………………………………….. مشخصات خریدار: ……………………………………………………………………………… مورد معامله: …………………. ثمن معامله: مبلغ …. ریال رایج […]

ادامه مطلب
هر آنچه که باید در مورد مبایعه نامه بدانید؟
۱۶ بهمن ۱۳۹۴

هر آنچه که باید در مورد مبایعه نامه بدانید؟

 «مبایعه نامه» قراردادی است که طی آن بیع انجام شده است. بیع به قراردادی اطلاق می شود که طبق آن مالی به […]

ادامه مطلب
۲۸ شهریور ۱۳۹۴

نمونه تقسیم نامه آپارتمان به موجب صورتمجلس تفکیکی

  نمونه تقسیم نامه آپارتمان به موجب صورتمجلس تفکیکی   تقسیم کنندگان : ۱-خانم / آقای                           فرزند آقای               و نام مادر خانم                 […]

ادامه مطلب
۲۸ شهریور ۱۳۹۴

نمونه قرارداد بیع شرط

نمونه قرارداد بیع شرط  قرارداد حاضر در تاریخ           اصالتاً فی ما‌بین؛ “آقای/خانم ……….” به شماره شناسنامه ……………………….، کد ملی ………………………..، صادره از […]

ادامه مطلب
۲۸ شهریور ۱۳۹۴

نمونه قرارداد انتقال اجرایی ناشی از اجرای سند رهنی

نمونه قرارداد انتقال اجرایی ناشی از اجرای سند رهنی  قرارداد حاضر در تاریخ           اصالتاً فی ما‌بین؛ “آقای/خانم ……….” به شماره شناسنامه ……………………….، […]

ادامه مطلب
۲۱ مرداد ۱۳۹۴

نمونه قرارداد بیع شرط

نمونه قرارداد بیع شرط ماده ۱- طرفین معامله : ۱-۱- فروشنده : . . . . . . . . . . […]

ادامه مطلب
۱۳ مرداد ۱۳۹۴

نمونه قرارداد وکالت ( وکالتنامه خرید ملک )

وکالت ( وکالت نامه خرید ملک ) موکل : خانم / آقای ………………… نام پدر ………………. نام مادر ………………… شماره شناسنامه ……… صادره […]

ادامه مطلب
۱۱ مرداد ۱۳۹۴

نمونه قرارداد هبه

نمونه قرارداد ( هبه معوض ) واهب : خانم / آقای :………………. نام پدر …………………… نام مادر ……………….دارای شماره شناسنامه ………………. صادره از …………………. متولد …………………….. ساکن […]

ادامه مطلب
دعوای استرداد ثمن
۷ مرداد ۱۳۹۴

دعوای استرداد ثمن

طرح دعوای استرداد ثمن دعوای استرداد ثمن معامله، دعوایی است مربوط به عقد بیع و عقد بیع همان خرید و فروش اصطلاحی […]

ادامه مطلب
۳۰ تیر ۱۳۹۴

نمونه قرارداد اجاره به شرط تملیک خودرو

قرارداد اجاره به شرط تملیک خودرو  ماده ۱ : طرفین قرارداد قرارداد حاضر در تاریخ……………..اصالتا/ وکالتا/ فضولتا/ نیابتا/ ولایتا/ قیمومتا فی ما‌بین؛ […]

0