×
ادامه مطلب
۹ دی ۱۳۹۷

چگونگی قرارداد سرمایه‌گذاری مشترک

قرارداد سرمایه‌گذاری مشترک راهکاری برای همکاری چند شخص حقیقی یا حقوقی به‌منظور انجام هدف معینی است. تصور کنید چند شرکت یا شخص […]

ادامه مطلب
نکات اساسی در تنظیم قرارداد پیمانکاری بین المللی
۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

نکات اساسی در تنظیم قرارداد پیمانکاری بین المللی

نکات اساسی در قرارداد پیمانکاری بین المللی ۱-مشخصات طرفین قرارداد هر قراردادی همیشه دو طرف دارد , تعیین و مشخص کردن دقیق […]

ادامه مطلب
پیمان مدیریت چیست؟ /Management Contracting
۲۶ دی ۱۳۹۵

پیمان مدیریت چیست؟ /Management Contracting

گروه میثاق؛ مدیریت پیمان یا MC همان طور که از نامش بر می آید، روشی است که در آن کارفرما، یک شرکت […]

ادامه مطلب
نمونه قرارداد ارائه خدمات اسکان، و پذیرایی میهمانان داخلی و خارجی
۲۲ دی ۱۳۹۵

نمونه قرارداد ارائه خدمات اسکان، و پذیرایی میهمانان داخلی و خارجی

 قرارداد ارائه خدمات اسکان، و پذیرایی میهمانان داخلی و خارجی طرفین قرارداد: قرارداد حاضر فی ما‌بین؛ ………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی……………………….نام […]

ادامه مطلب
نمونه قرارداد ارائه خدمات مسافرتی و گردشگری
۱۹ دی ۱۳۹۵

نمونه قرارداد ارائه خدمات مسافرتی و گردشگری

قرارداد ارائه خدمات مسافرتی و گردشگری طرفین قرارداد قرارداد حاضر فی ما‌بین؛ ………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی……………………….نام پدر……………………….شماره تماس………………………. آدرس…………………………………………………………………. که […]

ادامه مطلب
نمونه قرارداد اجاره یک دستگاه آپارتمان مسکونی
۱۸ دی ۱۳۹۵

نمونه قرارداد اجاره یک دستگاه آپارتمان مسکونی

قرارداد اجاره یک دستگاه آپارتمان مسکونی طرفین قرارداد قرارداد حاضر فی ما‌بین؛ خانم/آقای “……………..” به شماره شناسنامه ……………………….، کد ملی ………………………..، صادره […]

ادامه مطلب
قرارداد مشارکت
۱۰ دی ۱۳۹۵

قرارداد مشارکت

طرفین قرارداد این قرارداد با عنایت به مصوبه شورای عالی سرمایه گذاری و مشارکت مورخ ……………… بین ………………. به نمایندگی آقای …………………….، به […]

ادامه مطلب
۱۳ تیر ۱۳۹۵

نمونه قرارداد مزارعه

نمونه قرارداد مزارعه طرفین قرارداد: طرف اول قرارداد (مزارع) : خانم/آقای …………………. فرزند آقای …………. دارای شناسنامه شماره …………. صادره از …………  […]

ادامه مطلب
قالب کلی قراردادهای انجام خدمات پیمانکاری
۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۵

قالب کلی قراردادهای انجام خدمات پیمانکاری

قالب کلی قراردادخدمات ………… ******** طرف اول قرارداد (کارفرما): نام و نام خانوادگی و مشخصات شناسنامه و نشانی کامل برای اشخاص حقیقی […]

ادامه مطلب
نمونه قرارداد کار/استخدام
۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۵

نمونه قرارداد کار/استخدام

نمونه قرارداد کار این قرارداد به موجب ماده (۱۰) قانون کار جمهوری اسلامی ایران و تبصره (۳) الحاقی به ماده (۷) قانون […]

ادامه مطلب
نمونه قرارداد مزارعه
۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵

نمونه قرارداد مزارعه

نمونه قرارداد مزارعه **************** طرفین قرارداد: طرف اول قرارداد (مزارع): خانم/آقای ………….. فرزند آقای ………….. دارای شناسنامه شماره ………….. صادره از………….. متولد […]

ادامه مطلب
نمونه قرارداد نگهداری و حفاظت از حیوانات
۱ فروردین ۱۳۹۵

نمونه قرارداد نگهداری و حفاظت از حیوانات

نمونه قرارداد نگهداری و حفاظت از حیوان قرارداد حاضر با اقرار به اهلیت طرفین و علم و آگاهی آنها از مفاد این […]

0