ادامه مطلب
دستور العمل نحوه استفاده از سامانه الکترونیکی استعلام و پاسخ استعلام املاک
۲۹ شهریور ۱۳۹۴

دستور العمل نحوه استفاده از سامانه الکترونیکی استعلام و پاسخ استعلام املاک

دستور العمل نحوه استفاده از سامانه الکترونیکی استعلام و پاسخ استعلام املاک درراستای اجرای ثبت آنی معاملات و تسهیل در امور مراجعین […]