بانک قراردادهای حقوقی, قرارداد حقوقی, نمونه قرارداد

نمونه قرارداد مزارعه

نمونه قرارداد مزارعه **************** طرفین قرارداد: طرف اول قرارداد (مزارع): خانم/آقاي ………….. فرزند آقاي ………….. داراي شناسنامه شماره ………….. صادره از………….. متولد ………….. ساكن : ………….. طرف دوم قرارداد(عامل): خانم/آقاي ………….. فرزند آقاي ………….. داراي شناسنامه شماره ………….. صادره از………….. متولد ………….. ساكن : ………….. مورد مزارعه : تمامت شش دانگ يك قطعه زمين مزروعي به مساحت 20 هكتار داراي پلاك ……………… فرعي از ……………… اصلي مفروز و انتزاعي از پلاك ………… فرعي از اصلي… مشاهده ادامه مطلب… »

بانک قراردادهای حقوقی, قرارداد حقوقی, قرارداد وکالت, نمونه قرارداد, نمونه قرارداد وکالت

نمونه فرم وكالتنامه و قرارداد وکالت (فرم خام )

نمونه فرم وكالتنامه و قرارداد (فرم خام ) نام شخصي و خانوادگي و اقامتگاه موكل : ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… نام شخصي و خانوادگي و پايه پروانه و اقامتگاه وكيل: ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… نام شخصي و خانوادگي و اقامتگاه طرف : ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… موضوع وكالت : ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… حدود و اختيارات وكيل : ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… حق الوكاله و ترتيب پرداخت آن با توجه به آيين نامه مندرج در پشت اين صفحه به قرار زير… مشاهده ادامه مطلب… »

بانک قراردادهای حقوقی, قرارداد آموزش, قرارداد حقوقی, قرارداد خدمات, نمونه قرارداد, نمونه قرارداد آموزشی, نمونه قرارداد خدمات, نمونه قرارداد شرکت ها و موسسات

نمونه قرارداد خدمات آموزشی (تدریس در دوره آموزشی)

نمونه قرارداد خدمات آموزشی (تدریس در دوره آموزشي) طرفین قرارداد: اين قرارداد بین مرکز …….. که در این قرارداد به اختصار مرکز نامیده می‌شود به نمایندگی —————— مدير مركز رشد دانشگاه و جناب آقای/ سركار خانم ———————- فرزند ——- به شماره شناسنامه —— متولد —— صادره از———-داراي مدرك تحصيلي ———- در رشته ——– از ————  وساكن ——————————– به شماره تماس —–، به عنوان مدرس به منظور انجام تعهدات موضوع قرارداد منعقد مي‌گردد. ماده1-موضوع قرارداد: تدریس… مشاهده ادامه مطلب… »

اسناد حقوقی, بانک قراردادهای حقوقی, نمونه اسناد حقوقی

نمونه آراء "هیات انتظامی رسیدگی به تخلفات مترجمان رسمی" منتشر شد

به گزارش سایت اداره کل اسناد و امور مترجمان رسمی قوه قضاییه نمونه آراء صادر شده در هیات رسیدگی به تخلفات انتظامی مترجمان رسمی منتشر شد. تاکنون 14 جلسه هیات رسیدگی به تخلفات انتظامی مترجمان رسمی تشکیل شده  است که در وهله اول 10 رای صادر شده توسط این هیات بدون ذکر نام افراد منتشر می شود. برای دریافت نمونه آراء بر روی لینک زیر کلیک کنید. عنوان حجم  لینک پشتیبان عدم رعایت ضوابط قانونی… مشاهده ادامه مطلب… »

اخبار, بانک قراردادهای حقوقی

نمونه تقسیم نامه آپارتمان به موجب صورتمجلس تفکیکی

نمونه تقسیم نامه آپارتمان به موجب صورتمجلس تفکیکی   تقسیم کنندگان : 1-خانم / آقای                           فرزند آقای               و نام مادر خانم                 دارای شماره شناسنامه                               صادره از                   متولد                 ساکن : 2-خانم / آقای                           فرزند آقای               و نام مادر خانم                 دارای شماره شناسنامه                              صادره از                   متولد                 ساکن : 3-خانم / آقای                           فرزند آقای               و نام مادر خانم                 دارای شماره شناسنامه                               صادره از                  متولد                 ساکن :   مورد تقسیم : آپارتمان های مسکونی و انباری های احداثی در… مشاهده ادامه مطلب… »

بانک قراردادهای حقوقی, قرارداد بیع

نمونه قرارداد بیع شرط

نمونه قرارداد بیع شرط  قرارداد حاضر در تاریخ           اصالتاً فی ما‌بین؛ “آقای/خانم ……….” به شماره شناسنامه ……………………….، کد ملی ………………………..، صادره از ……………………….، تلفن ثابت ……………………….، تلفن همراه ……………………….، به آدرس……………………………………………………………………………………….. و ” آقای/خانم ……..” به شماره شناسنامه ……………………….، کد ملی ………………………..، صادره از ……………………….، تلفن ثابت ……………………….، تلفن همراه……………………….، به آدرس …………………………………………………………………………………………… به منظــور انجام موضوع قرارداد منعقد مي­گردد و طرفين ملزم و متعهد به اجراي مواد و اصول آن مي­باشند. مورد معامله :… مشاهده ادامه مطلب… »

بانک قراردادهای حقوقی, قرارداد رهن

نمونه قرارداد انتقال اجرایی ناشی از اجرای سند رهنی

نمونه قرارداد انتقال اجرایی ناشی از اجرای سند رهنی  قرارداد حاضر در تاریخ           اصالتاً فی ما‌بین؛ “آقای/خانم ……….” به شماره شناسنامه ……………………….، کد ملی ………………………..، صادره از ……………………….، تلفن ثابت ……………………….، تلفن همراه ……………………….، به آدرس ……………………………………………………………………………………………………… و ” آقای/خانم ……..” به شماره شناسنامه ……………………….، کد ملی ………………………..، صادره از ……………………….، تلفن ثابت ……………………….، تلفن همراه ……………………….، به آدرس …………………………………………………………………………………………………….. به منظــور انجام موضوع قرارداد منعقد مي­گردد و طرفين ملزم و متعهد به اجراي مواد… مشاهده ادامه مطلب… »

بانک قراردادهای حقوقی, قوانین و مقررات

آشنایی با قوانین، ضوابط، دستورالعملهای مرتبط با صدور مجوز و فعالیت موسسات فرهنگی دیجیتال(ویرایش 1)

آشنایی با قوانین، ضوابط، دستورالعملهای مرتبط با صدور مجوز و فعالیت موسسات فرهنگی دیجیتال(ویرایش 1) www.ershadit.ir فهرست : مقدمه. 3 فصل اول : کلیات.. 4 فصل دوم: قوانين و دستورالعملها 6 2-1- ضوابط و مقررات تأسيس مراكز، مؤسسات، كانونها و انجمنهاي فرهنگي و نظارت بر فعاليت آنها 6 ‌2-2- قانون تعطيل مؤسسات و واحدهاي آموزشي و تحقيقاتي و فرهنگي كه بدون اخذ مجوز قانوني دائر شده و مي‌شود  13 2-3- قانون حمايت از حقوق مؤلفان… مشاهده ادامه مطلب… »

بانک قراردادهای حقوقی, قوانین و مقررات

آشنايی با قوانین، ضوابط، دستورالعملهای مرتبط با صدور مجوز و فعالیت واحدهای فرهنگی دیجیتال(ویرایش 2)

آشنايی با قوانین، ضوابط، دستورالعملهای مرتبط با صدور مجوز و فعالیت واحدهای فرهنگی دیجیتال(ویرایش 2) dmdc.farhang.gov.ir فهرست : مقدمه. 3 بخش اول: آیین نامه ساماندهی و توسعه رسانه‌ها و فعالیت‌های فرهنگی دیجیتال.. 4 بخش دوم: ضوابط صدور مجوز تاسیس و نظارت بر فعالیت واحد‌های فرهنگی دیجیتال.. 11 فصل اول –تعاریف و کلیات.. 11 فصل دوم: وظایف و اختیار «کارگروه امور واحد‌های فرهنگی دیجیتال». 13 فصل سوم: صلاحیت‌های لازم برای صدور مجوز تاسیس واحد فرهنگی دیجیتال….. مشاهده ادامه مطلب… »

بانک قراردادهای حقوقی, مقالات علمی-پژوهشی/علمی-ترویجی, مقالات و مطالب آموزشی

مقاله علمی-پژوهشی نحوه انعقاد قراردادهای الکترونیکی و ویژگی های آن

نحوه انعقاد قراردادهای الکترونیکی و ویژگی های آن چکیده محیط الکترونیکی اینترنت یکی از مدرنترین وسیله انعقاد قراردادها و ایفای تعهدات ناشی از آن بالاخص در عرصه معاملات تجارتی محسوب می شود. ماهیت قراردادهای الکترونیکی در رابطه با اعتبار، شکل و همگونی آن با قواعد و مقررات عمومی حقوق مدنی راجع به قرارداد ها، یکی از مباحث جدیدی است که شناخت و بررسی روابط و آثار حقوقی ناشی از آن بستگی به ساختار شکلی محیط… مشاهده ادامه مطلب… »

1 2 3 4